هجران نامه ای عاشقانه در فراق حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) با نوای گرم مداح اهل بیت شعبانی.