ببینید این دو تا سوسک چطور برای هم کرکری می خونن و قدرتشونو به هم نشون میدن.....