برتری که امیرالمؤمنین بر صحابه و انبیاء بجز رسول مکرم اسلام دارند و این فضیلت هایی که از ایشان در قرآن کریم ذکر شد چه مقدارش را اهل سنت اعتراف کرده‌اند و قبول دارند؟ .... ادامه بحث در برنامه شمس الضحی با حضور حجت السلام دکتر رفعتی نائینی از شبکه جهانی ولایت