چرا پیامبر (ص) با وجود اصحاب و یاران و شخصیت‌های برجسته ی دیگری که در کنارشان حضور داشتند طبق آیه مباهله حضرت علی(ع) و حسنین را انتخاب کردند؟ .... ادامه بحث در برنامه شمس الضحی با حضور حجت السلام دکتر رفعتی نائینی از شبکه جهانی ولایت