بیان روایتی زیبا و غرورآفرین از معراج حضرت محمد مصطفی (ص) و دیدن چهره بهشتی حضرت فاطمه زهرا (س)، از زبان مداح اهل بیت «حاج حسن خلج».