برنامه نود مورخ 91/02/18 - موضوعات این هفته فوتبال که برخی از آنها « لباس تیم ملی تغییر می کند ، خشن بازی کردن بازیکنان موزامبیک ، علوی در تست نفت رد شده بود ، قانونی که فوتبال را زیر سوال برد !! ، بهادر عبدی جایزه اش را جا گذاشت و ....»