برنامه نود مورخ 91/02/18 - در قسمت بعدی که کفاشیان میهمان تلفنی برنامه بود، پس از صحبت‌هایش به ستون قرمزی که نتیجه نظرسنجی مسابقه در مورد منع حضور دروازه‌بان خارجی در لیگ برتر بود اشاره کرده و گفت: …