برنامه نود مورخ 91/02/18 - در ادامه گزارشی از حاشیه بازی پرسپولیس و راه‌آهن و درگیری لفظی کریمی با خبرنگاران در پایان بازی .