برنامه نود مورخ 91/02/18 - گزارشی از سقوط تیم‌های شاهین و شهرداری به لیگ دسته اول و بی مدیریتی در این تیم ها .