برنامه نود مورخ 91/02/18 - میهمان برنامه شب گذشته 90، مسعود نظرزاده مدافع بومی شاهین بود که با حضور وی دلایل این سقوط بررسی شد .