برنامه نود مورخ 91/02/18 - دوربین برنامه 90 یکبار دیگر صحنه‌هایی از کتک خوردن داوران در یکی از شهرستان‌ها را پخش کرد.