یا فاطمه الزهرا (س) ... راستی گر نباشی ای بانو، چه غریب است هفت بام خدا... وصف بانوی بی همتای آسمان و زمین حضرت فاطمه زهرا (س) با نوای گرم «حاج امین مقدم»هیئت مکتب الزهرا (س) 1390.