تصاویری زیبا و به یادماندنی از مراسم خداحافظی مربی صاحب نام بارسلونا« پپ گواردیولا» از میدان فوتبال.