از مسلمات بین شیعه و سنی و مفسران و علمای آنها اتفاق نظر عمیقی است که در مورد آیه مباهله وجود دارد و ..... ادامه بحث در برنامه شمس الضحی با حضور حجت السلام دکتر رفعتی نائینی از شبکه جهانی ولایت