خلق در محشر پیاده او سوار، هاتفی آواز می دارد کنار، آمده ناموس یزدان فاطمه (س)... مداحی پرمحتوا در وصف روز محشر و ورود حضرت فاطمه زهرا (س) با صدای حاج محمود کریمی در شب ولادت بی بی(س)؛ 1390، امامزاده علی اکبر(ع) چیذر.