گوشه‌ای از سخنان حضرت آیت الله ضیاءآبادی با موضوع جهان در ابتدا چه بوده و خلقت انسان چگونه بوده است ... در برنامه بهره‌ای از کلام بزرگان