نگاه کن به دنیا/نگاه کن به بازی/ دوتا قطره قدر همو می‌دونن/ولی آدما قدر همو نه / .... تیتراژ میانی سریال مسیر انحرافی با صدای سینا حجازی به نام قطره ها