آموزش چگونگی اصلاح و ارتقاء کیفیت تصویری عکس های قدیمی و آماده سازی آن برای استفاده در بنر، در فوتوشاپ.