گزیده ای کوتاه از بیانات امیر بازنشسته غضنفر آذرفر، فاتح کربلای 7 در مورد سرباز و سادگی، همراه با تصاویری از سادگی تحسین برانگیزایشان در جمع سربازان.