نماهنگی سوزناک در عزای مظلومیت اهل بیت پیامبر (ص) همراه با نوحه ای عربی سوزناک با زیرنویس فارسی.