نماهنگی دیگر در سوگ مظلومیت اهل بیت (ع) همراه با نوای جانسوز عربی و زیرنویس فارسی.