برنامه نود، مورخ 1391/2/10؛ در این قسمت آقای رسولی نژاد( رئیس هیئت مدیره استقلال) در مصاحبه ای تلفنی از وضعیت تیم و هیئت مدیره استقلال و حرف و حدیث های اخیر در مورد چند دسته بودن هیئت مدیره استقلال صحبت می کند؛ و بحث داغ فردوسی پور و رسولی نژاد در مورد نحوه جذب بازیکنان.