برنامه نود، مورخ 1391/2/10؛ در این قسمت آقای فتح الله زاده در مصاحبه ای تلفنی از وضعیت تیم و هیئت مدیره استقلال و حرف و حدیث های روزهای اخیر توضیحاتی می دهد که شنیدن آن خالی از لطف نیست.