برنامه نود، مورخ 1391/2/10؛ و بخش جذاب و دیدنی نود درجه این هفته با اجرای جذاب عادل فردوسی پور