بخش ششم مستند زیبا و تاثیرگذار« حدیث سرو- ابن الرضا» در ادامه بیان خصوصیات الهی آیت الله آقا سید محمد علی ابن الرضا (ره) و ارادت ایشان به سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین و اهل بیت (ع).