برنامه نود مورخ 91/02/04 - موضوعات روز فوتبال ایران که عنوان برخی از آنها عبارت است از « مشکل نیامدن فونیکه سی سر تمرین !!؟ ، نارضایتی محمود یاوری از بازیکنان تیمش ، ویروس گم شدن پیراهن از رئال به فجر رسید ، شماره پیراهن های شاهین منحصر به فرد است ، و ...»