برنامه نود مورخ 91/02/04 - گروهی از بازیگران مجموعه خنده بازار برای حمایت از تیم تراکتورسازی به ورزشگاه آمده اند. هواداران تراکتورسازی به شدت شهاب عباسی کارگردان این مجموعه را تشویق کرده و او با شال گردنی که نام تراکتورسازی روی آن نوشته شده بود به ابراز احساسات تماشاگران پاسخ می گفت.