نکاتی شنیدنی از زبان ابوالقاسم طالبی کارگردان فیلم « قلاده های طلا» در باب اکران و فروش این فیلم و رقابت این فیلم با گشت ارشاد.