بخش دوم از نقد و تحلیل فیلم « قلاده های طلا» با حضور مسعود فراستی و ابوالقاسم طالبی نویسنده و کارگردان این فیلم در برنامه « هفت» مورخ 25 فروردین 1391 در تحلیل فصل بمب گذاری هواپیما و شخصیت پردازی بازیگران.