بررسی پرداخت دو تیپ از جوانان و اصطحکاک های بین این دو تیپ و چگونگی گره گشایی داستانی در فیلم پر بیننده « قلاده های طلا» در بخش چهارم از نقد و تحلیل این فیلم در برنامه « هفت » مورخ 25 فروردین 1391.