برای بدنی که بیمار است ویتامین ها جایگاه ویژه ای دارند اگر بدن شما به یک ماده ی ویتامینی نیاز داشته باشد حتما با پزشک مشورت کنید که بر حسب نیاز و به اندازه برای شما تجویز کند و هرگز خو دسرانه این ویتامین ها را مصرف نکنید......