هرچه دامان امام خویش را محکم گرفت، کافران بر روی دستش ضربه محکم تر زدند... مصیبت خوانی سوزناک شهادت بی بی فاطمه زهرا (س) با نوای حاج سعید حدادیان در فاطمیه اول 1391.