بیان روایتی تاثیرگذار از مسلمان شدن یک زن یهودی با دیدن کرامات حضرت فاطمه زهرا (س)، از لسان سید مهدی میرداماد؛ فاطمیه اول 1391.