دارم میرم زخمی تو بستر افتادم، ولی قاتلم غریبی شوهرمه... نوحه سینه زنی واحد در سوگ شهادت بی بی فاطمه زهرا (س) با نوای سید مهدی میرداماد؛ فاطمیه اول 1391.