مدینه رنگ ماتم و غم داره، تگرگ غربت از فلک میباره، علی میون مدینه بی یاره... نوحه سینه زنی سوزناک حضرت فاطمه زهرا (س) با صدای سید مهدی میرداماد؛ فاطمیه اول 1391.