در این برنامه دکتر داریوش فرهود در مورد تشخیص بیماری های ژنتیکی قبل از تولد نوزادصحبت می کند این تشخیص ها به روش های گوناگونی انجام می شود که ..........