همه افراد تقر یبا سرفه کردن را تجربه کرده اند نکته ی مهم که باید بدانید علائم خطری است که دکتر اصلانی آنها را شرح می دهند مانند سرفه های طولانی، سرفه های خلط دار ، تب داشتن و درد قفسه سینه و ....