در این برنامه دکتر اصلانی چند نکته در مورد شیوه بهتر زندگی کردن را در اختیار شما قرار می دهند مثلا چگونه در معرض بیماری های ریوی قرار نگیریم ........