یکی از مشکلات شایع خانم های باردار درد کمر است تحت تاثیر ترشح هورمون ها در زمان بارداری گودی کمر اضافه می شود و درد کمر احساس می شود و. .. . . در این برنامه دکتر اصلانی چند نکته را ارائه می دهند که کمتر در معرض بیماری های ریوی قرار بگیریم این توصیه ها را حتما گوش کنید....