گزیده ای از مستند جذاب و دیدنی « جزایر سرزمین من» در آشنایی با کوه سراها، یکی از جلوه های جذاب و دیدنی گردشگری جزایر خلیج فارس.