معرفی یکی از منحصر به فردترین دره های جزایر خلیج فارس، موسوم به «دره ستاره ها»؛ برگرفته از مستند « جزایر سرزمین من».