خاطره ای جذاب و خنده دار از دوران شیرخوارگی و کودکی آقای همساده.