بشنوید حکایت آقای همساده و برنده شدن او در قرعه کشی بانک؛ حتما خوشتون میاد، دانلود کنید.