بخش دیگری از برنامه جذاب و دیدنی کلاه قرمزی 1391 و یک دنیا خنده و شیطنت کلاه قرمزی و دوستانش بر سر آینه.