روایتی دیگری از « لالاین»( la linea) و شیرین کاری های هنرمندان انیمیشن ایتالیایی.