زهرا جان... چه شد با علی همسفر ماندنت!... چه شد پای حرف پدر ماندنت... چه شد ماجرای سپر ماندنت... زبانحال دلسوخته حضرت علی (ع) در شب شهادت بی بی فاطمه زهرا (س) با مصیبت خوانی حاج محمود کریمی؛ هیئت رایة العباس چیذر، فاطمیه اول 1391.