درد ودلی سوزناک با زبانحال حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س) در قالب نوحه ای جانسوز با صدای حاج محمود کریمی؛ هیئت رایة العباس چیذر، فاطمیه اول 1391.