گزیده ای از بیانات مداح اهل بیت حاج محمود کریمی در بیان محبت حضرت فاطمه زهرا (س) به محبین اهل بیت (ع)؛ فاطمیه اول 1391.