بعد از تو من و غمها، میمونم تک و تنها، دنیای بی تو تلخه، چشمامون میشه دریا، بی حیدر مرو زهرا ... نوحه سینه زنی سوزناک شهادت حضرت فاطمه (س) با نوای حاج محمود کریمی؛ فاطمیه اول 1391، چیذر.