فاطمه جنت و ذریه او گلهایش، شیعیان برگ و علی سرو و نبی طوبی... مداحی پر محتوا در وصف حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا (س) با نوای سید مهدی سلحشور؛ فاطمیه اول 1391.